Pop-Up Classes - Australia - NSW

 • CANTERBURY HURLSTONE PARK RSL CLUB
  20-26 Canterbury Road
  Hurlstone Park NSW 2193
  Australia
  Tuesday the 19th of September at 2:00pm - $5 class
  Kathy Kaf, Anastasia Kouvalakis, Anna Georgas
 • CANTERBURY HURLSTONE PARK RSL CLUB
  20-26 Canterbury Road
  Hurlstone Park NSW 2193
  Australia
  Wednesday 11th of October at 8:30pm - $5 class
  Kathy Kaf, Anastasia Kouvalakis, Anna Georgas