Instructors

 • Kathy Skettos's picture
  Kathy Skettos
  FOUNDER/DIRECTOR
 • Renee Eliades's picture
  Renee Eliades
  PERSONAL ASSISTANT
 • Valerie Mustafay - Brisbane's picture
  Valerie Mustafay - Brisbane
  PROGRAM SPECIALIST
 • DINA KAGLATZIS's picture
  DINA KAGLATZIS
  OPACIZE CHOREOGRAPHER
 • TINA KOURIAS MARMAGELOS's picture
  TINA KOURIAS MARMAGELOS
  MELBOURNE - CHOREOGRAPHER
 • Athina Gendy's picture
  Athina Gendy
  PERTH INSTRUCTOR
 • Marianna Neofitou's picture
  Marianna Neofitou
  UNITED KINGDOM INSTRUCTOR
 • KALLIOPI VAGIAS's picture
  KALLIOPI VAGIAS
  SWITZERLAND INSTRUCTOR
 • Xanthia's picture
  Xanthia
  UK INSTRUCTOR
 • Christina A's picture
  Christina A
  MELBOURNE INSTRUCTOR
 • Erasmia Iliaki's picture
  Erasmia Iliaki
  JAPAN OPACIZE INSTRUCTOR
 • FLORA VLISMAS's picture
  FLORA VLISMAS
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • voulag1's picture
  voulag1
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • ALEXIA's picture
  ALEXIA
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • KELLY KRITSOTAKIS's picture
  KELLY KRITSOTAKIS
  NEW YORK (USA) INSTRUCTOR
 • LIZA BAZENSKI - VIC's picture
  LIZA BAZENSKI - VIC
  MELBOURNE INSTRUCTOR
 • Dimitra.C's picture
  Dimitra.C
  UK INSTRUCTOR
 • Eleni Mantzourani's picture
  Eleni Mantzourani
  UK INSTRUCTOR
 • kkaragio's picture
  kkaragio
  CANADIAN INSTRUCTOR
 • DINA MENOS's picture
  DINA MENOS
  US INSTRUCTOR - ILLINOIS
 • maroulis.angie's picture
  maroulis.angie
  US INSTRUCTOR - CHICAGO
 • LINDA CARALLIS's picture
  LINDA CARALLIS
  US INSTRUCTOR - CHICAGO
 • ANGELA MOUHTOURIS's picture
  ANGELA MOUHTOURIS
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • TIA SHIZAS's picture
  TIA SHIZAS
  MELBOURNE INSTRUCTOR
 • Kristina-Maria Perona's picture
  Kristina-Maria Perona
  UNITED STATES INSTRUCTOR
 • Nena Defoort's picture
  Nena Defoort
  CANADA INSTRUCTOR
 • Eleanor Marsden's picture
  Eleanor Marsden
  UK INSTRUCTOR
 • ROSH A's picture
  ROSH A
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Melissa Sarantos's picture
  Melissa Sarantos
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Nikoletta's picture
  Nikoletta
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Chris Soulis's picture
  Chris Soulis
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Sophie Ignatiou's picture
  Sophie Ignatiou
  ADELAIDE INSTRUCTOR
 • Sophie Kokoviadis's picture
  Sophie Kokoviadis
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Katrina Bizilis's picture
  Katrina Bizilis
  ADELAIDE INSTRUCTOR
 • Emma Volkering's picture
  Emma Volkering
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Sofie Karas's picture
  Sofie Karas
  MELBOURNE INSTRUCTOR
 • Mechthild Taskas's picture
  Mechthild Taskas
  GERMANY INSTRUCTOR
 • TOULA ARRONIS's picture
  TOULA ARRONIS
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Connie Arronis's picture
  Connie Arronis
  SYDNEY INSTRUCTOR
 • Arianna's picture
  Arianna
  OHIO - US INSTRUCTOR
 • Angelina Mustafay's picture
  Angelina Mustafay
  BRISBANE INSTRUCTOR
 • Tammy Balopitos's picture
  Tammy Balopitos
  ADELAIDE INSTRUCTOR
 • Sophia Zapantis's picture
  Sophia Zapantis
  SYDNEY INSTRUCTOR